Archive for April, 2013

NSND Belgrade 2013 – Second spring

Wednesday, April 17th, 2013

bgmaraton

Vreme: 27 i 28. 04. 2013.
Mesto: http://www.oosm.org/lokacija

Ovog puta bez maratona ali i dalje u našem malom haklabu (http://www.oosm.org/lokacija).

Smeštaj ćemo poveriti brojnim hostelima u okolini, a hranu kafanama koje nam budu bliske.

Ako vam je potreban smeštaj prijavite se preko liste: https://groups.google.com/group/nistasenecedogoditi