Archive for December, 2015

NSND Moravice x9

Thursday, December 3rd, 2015

Šta reći ? 9 po redu NSND Moravice od  11-13.12

Novosti?  Parking ispred Ramajane ima crte , čovjeka napao Medvjed.

Sve ostalo je po starom…  Smještaj u domu, putovanje vlakom,  hanganje sa poznatom ekipom.

Prijave su na NSND grupi

download